Waarom Triangel?

In het logo van Triangel wordt de visie op mens en werk uitgedrukt.

Triangel staat voor:

De mens als eenheid van geest, ziel en lichaam. Een triangel is een instrument uit één stuk.

Het unieke van ieder mens; ieder heeft zijn eigen “klank” en zijn eigen unieke rol. Een triangel is een zelfklinker: het materiaal zelf brengt de klank voort.

Of een triangel tot zijn recht komt wordt  bepaald door de wijze van bespelen, het muziekstuk en het orkest. Persoon, functie en organisatie horen bij elkaar te passen.

Ervaringen—fijne en moeilijke— zijn deel van je persoonlijkheid. Een “knik in je stam” is geen belemmering voor verdere groei en ontwikkeling. (Loopbaan-)Coaching kan je helpen voorbij je “knik” te komen.